Aktuality

19. října 2023 projednával Výbor pro mediální záležitosti Poslanecké sněmovny za přítomnosti generálního ředitele České televize Jana Součka a zástupců Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání stížnost na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí. Svůj pohled zde představil také zástupce poškozených rodičů. Výbor vzal na vědomí současnou situaci, kdy rodiče vedou s ČT soudní spory a probíhá také šetření Úřadu na ochranu osobních údajů s tím, že bude vývoj dále pozorně sledovat.

26. dubna 2023 Česká televize v rámci své “zdržovací taktiky” navrhuje, aby roli nezávislého znalce u soudu sehrál MUDr. Radkin Honzák. Spolupracovník České televize, člověk, o kterém Česká televize natočila dva dokumenty (oba v režii Šárky Maixnerové, režisérky Infiltrace – Obchod s nadějí), který měl v České televizi vlastní talkshow (v režii Šárky Maixnerové), který byl odborným poradcem některých předchozích dílů série Infiltrace a který vysílání pořadu na svém blogu několikrát velmi vášnivě obhajoval.

12. února 2023 Na žádost soudu předkládá znalecký posudek k pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí Mgr. Lucie Vozáková, BCBA, Cerifikovaná behaviorální analytička v metodě ABA. Dle jejího zjištění byla kvalifikace vedoucí terapeutky v době natáčení dostatečná, podobně jako dalších osob. Součástí posudku jsou i vyjádření klinického psychologa a speciálního terapeuta, kteří s jedním z dětí natáčených skrytou kamerou osobně pracují a které potvrzují pozitivní dopad terapie. Česká televize také potvrzuje znalkyni, že natočený materiál k pořadu smazala (což je v přimém rozporu s tím, co vedoucí pracovníci České televize tvrdili před odvysíláním pořadu).

2. února 2023 V souvislosti s pořadem Infiltrace – Obchod s nadějí  zahajuje s Českou televizí řízení Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci podezření ze spáchání přestupků proti zákonu 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalším nařízením.


12. října 2022 Obdrželi jsme odpověď na naši stížnost vůči postupu RRTV od ombudsmana Stanislava Křečka. Konstatuje se v ní, že RRTV pochybila v tom, že ve věci možného přestupku nevydala usnesení s náležitostmi rozhodnutí podle právního řádu (rozhodnutí tedy postrádá zdůvodnění), nepochybila ale, když ve věci možného přestupku rozhodla o odložení. Kancelář ombudsmana přijala z našeho pohledu účelové a bizarní zdůvodnění České televize pro RRTV, že je třeba posuzovat nikoli pořad samotný, ale také navazující Diskusi odborníků, ve které se ale zúčastnění hosté nesměli vyjadřovat k samotnému pořadu. Pro zajímavost: zatímco pořad Infiltrace: Obchod s nadějí sledovalo 232 tisíc diváků, následující Diskusi odborníků jen 128 tisíc diváků (ATO – Nielsen Admosphere živě).

20. června 2022 Etická komise Asociace klinických psychologů nepřijala naši stížnost na PhDr. Pavla Krále, PhD. Podle vyjádření komise vystupoval PhDr. Král za Odbornou radu Asociace a Etická komise může řešit pouze stížnosti na jednotlivé členy AKP ČR.


červen 2022 Podali jsme na Radu České televize rozsáhlou stížnost. Na dvaceti stranách textu a ve dvaceti přílohách předkládáme množství informací a důkazů jak o skutečnostech, o kterých pořad informoval zavádějícím nebo lživým způsobem, tak o lobbistickém pozadí natáčení, které je v přímém rozporu s posláním České televize jako veřejnoprávního média. Součástí stížnosti je také posudek, který hodnotí, nakolik byl pořad v souladu se zásadami novinářské etiky. Vypracoval jej doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. z Katedry mediálních studií a žurnalistiky, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

3. června 2022 Odeslali jsme soudu informaci o tom, že nedošlo k mimosoudní dohodě s Českou televizí. Požadovali jsme, aby nám Česká televize objasnila, jak naložila s materiálem natočeným skrytou kamerou, aby se zavázala, že tento materiál už nepoužije, že náš soukromý život už nebude předmětem zájmu tvůrců pořadu a že se televize omluví a převezme odpovědnost za jednání osob, které sama označuje za své spolupracovníky. Na naše návrhy Česká televize nepřistoupila.

22. května 2022 Podali jsme Etické komisi Asociace klinických psychologů stížnost na účast PhDr. Pavla Krále, PhD. v pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí a jeho vystoupení, které se dle našeho přesvědčení neshoduje s Etickým kodexem Asociace klinických psychologů.

březen 2022 Již loni v dubnu jsme Českou televizi vyzývali k tomu, aby s ohledem na budoucí soudní spory nijak nemanipulovala s natočeným materiálem a ve stejné době se ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa veřejně vyjadřoval v tom smyslu, že u pořadu Infiltrace si Česká televize vždy uchovává veškerý natočený materiál pro případný soud. Navzdory tomu všemu nás v průběhu jednoho ze soudních sporů informoval právní zástupce České televize o tom, že veškerý skrytou kamerou tajně natočený materiál Česká televize nenávratně smazala.

8. března 2022 Na základě našeho podnětu zahájila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková šetření ohledně toho, jak s naším podnětem naložila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Na Kancelář Veřejného ochránce práv jsme se obrátili poté, co RRTV odložila naši stížnost, aniž by se jakkoli vyrovnala s jejím obsáhlým a dokumenty podloženým zdůvodněním.


18. 2. 2022 a 2. 3. 2022 U Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo formálně zahájeno jednání ve věci žalob na ochranu osobnosti, kterou rodiče podali za své tajně natáčené nezletilé děti. Soud se zástupci obou stran projednal možnosti smírného vyřešení sporu. Rodiče jsou vstřícní a za určitých okolností jsou připraveni jednat o tom, že nebudou uplatňovat peněžitou náhradu za nemajetkovou újmu, pokud Česká televize poskytne věrohodné informace o tom, jak s natočenými audiovizuálními záběry naložila. Měla by na sebe také převzít závazek, že natočené záběry již nikdy nebudou moci být zneužity k újmě jejich dětí.

16. února 2022 Rada české televize odpovídá na stížnost Národní radě osob se zdravotním postižením ČR. Konstatuje zde, že Česká televize v našem případě “používá obvyklou taktiku” tedy “zákopovou válku a hru o čas” a “zkoušku výdrže stěžovatelů”. Dále Rada mimo jiné uvádí, že “v případě Obchodu s nadějí zašla Česká televize daleko za hranice etiky”, že zde “dochází k často matoucí a zastírací argumentaci o veřejném zájmu. Především jde o práci se skrytou kamerou.” Další vývoj této kauzy bude Rada sledovat. Tato odpověď je členy Rady prezentována také jako stanovisko k naší stížnosti.


Všechny události v části Aktuality