Aktuality


29. 6. 2021
Stížnost Odborné skupiny Vládního výboru
Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra při Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením zaslala na pořad Infiltrace – Obchod s nadějí stížnost Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Vládnímu výboru pro práva dítěte a Národní radě osob se zdravotním postižením. Konstatuje v ní, že Česká televize výrobou a odvysíláním pořadu porušila Úmluvu OSN o právech dítěte, Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, porušila právní předpisy na ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů, zákon o České televizi a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Vyzývá dotyčné orgány a instituce, aby se stížností zabývali a podnikli patřičná opatření k nápravě a prevenci vzniku takovýchto pochybení ze strany České televize.

18. 6. 2021
Uplatnění práva na odpověď zamítnuto
28. května a 4. června 2021 jsme dostali dvě reakce na naše žádosti o uplatnění práva na odpověď. Česká televize je označuje za nedůvodné a odmítá jim vyhovět.

10.6.2021 Spolek Roprodesa uvádí na pravou míru lži ČT
Spolek Roprodesa (Rodiče pro děti s autismem) připravil videokomentář k pořadu Infiltrace – Obchod s nadějí, ve kterém konfrontuje jeho manipulace a lži s realitou.

7.6.2021
V týdeníku Marketing & media vyšel komentář Tomáše Hečka
V oborovým médiu, které se věnuje se oblasti byznysové komunikace, reklamy, marketingu a médií, vyšel komentář mediálního zástupce rodičů.

31. 5. 2021
Vylepili jsme billboardy
Na několika místech Prahy a Ostravy jsme vylepili billboardy, propagující web Infiltrace.cz. Nemáme samozřejmě takové možnosti oslovit veřejnost, jako veřejnoprávní televize s rozpočtem 6,84 miliard korun ročně, ale jsme v právu a nechceme, aby Česká televize v tichosti nakonec celou věc zametla pod koberec.

 

28. 5. 2021
Česká televize stáhla díl Infiltrace z iVysílání
Poté, co jsme poukázali na to, že Česká televize stáhla díl Infiltrace – Obchod s nadějí z iVysílání a ten tak není k dispozici k přehrání online na jejích stránkách, potvrdila Česká televize, že to je reakce na vydání exekučního příkazu.

18. 5. 2021
ČT má do 30 dnů podat vysvětlení RRTV
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání zabývala naší stížností a rozhodla se vyžádat si od České televize vysvětlení. Televize je má dodat do 30 dnů.

14. 5. 2021
Česká televize v exekuci
Rodiče požádali o exekuci nesplněného předběžného opatření soudu a exekutor uložil České televizi pokutu ve výši 50.000 Kč, které má spolu s náklady exekučního řízení uhradit. Po odvolání České televize pak po několika dnech odvolací soud z procesních důvodů vrátil věc soudu prvního stupně a v této věci se dále rozhoduje.


Více aktualit