Čeho jsme dosáhli

25. května 2021: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyzvala Českou televizi k podání vysvětlení k naší stížnosti na pořad.

Polovina května 2021: Česká televize stáhla pořad z iVysílání a ten tak není na stránkách České televize dostupný online.

7. dubna 2021: Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dvě předběžná opatření ukládající České televizi, že je v případě dvou nezletilých dětí „povinna zdržet se zveřejnění nebo zpřístupnění veřejnosti audiovizuálních záběrů nezletilé/ho (…), pořízených skrytou kamerou pro pořad INFILTRACE – Obchod s nadějí.“