Informace o případu

Nedělali jsme a neděláme nic neetického nebo nezákonného

Náš příběh začal koncem roku 2019. V té době odešla z terapeutického střediska pro děti s poruchami autistického spektra ABA Centrum, které pečovalo o naše děti, jedna z terapeutek. Protože k ní máme plnou důvěru a našim dětem v minulých letech velmi pomohla, stáli jsme před problémem, jak zajistit pokračování péče. 4. února 2020 jsme proto založili občanské sdružení – zapsaný spolek, který v té chvíli zajišťoval (a do této chvíle zajišťuje) terapii a péči o naše děti. Zde najdete stanovy spolku. Pokud Česká televize uvádí pořad Infiltrace slovy jako „tak jako se někteří lidé neštítí zneužívat nemocné, jiní chytají oběti na předražené kastroly nebo fotky nebohých zvířátek, další vydělávají na potížích rodičů dětí s poruchou autistického spektra,” je to v souvislosti s našim spolkem nehorázná lež. Na našich potížích nikdo nevydělává. Provoz spolku financujeme my sami pro své děti. Nemáme co skrývat a ve Sbírce listin jsme zveřejnili výroční zprávu, včetně účetní uzávěrky za rok 2020.

Česká televize tajně natáčela s cílem nás poškodit

Jednu z osob, kterou jsme pro náš spolek najali, jsme znali již z jejího působení v ABA Centru, kde se starala o naše děti. Netušili jsme, že tato žena, Barbora Boháčková, přichází s předem domluveným zadáním natočit skrytou kamerou materiál, který nás má zkompromitovat. Neobstojí tvrzení, že snad autorky dokumentu jednaly na základě nějakého podezření. Neměli jsme v tu chvíli žádnou historii. Barbora Boháčková nastoupila hned v první den fungování našeho spolku (10. února 2020) a skrytě natáčela od první minuty u nás až do 6. března 2020 a několikrát ještě v květnu 2020. První měsíc práce jí uhradil z vlastních peněz přímo jeden z rodičů, na další činnost měla Dohodu o provedení práce se spolkem. Pracovní smlouvu ze dne 22. května s nástupem od 1. června na hlavní pracovní poměr nakonec odmítla podepsat. Nyní už víme, že to bylo proto, že paní Boháčková v našem spolku nikdy pracovat nechtěla a přišla pouze natočit záběry skrytou kamerou.

Česká televize sestříhala pořad plný lží a manipulací

Pořad „Infiltrace – obchod s nadějí” se měl původně vysílat 15. března 2021. Po vlně protestů, kterou vzbudila upoutávka obsahující naše děti s PAS natáčené skrytou kamerou při terapii, pořad televize stáhla z vysílání. Ve snaze získat odbornou podporu pak kopii pořadu rozeslala Ivana Lokajová odborné veřejnosti s poznámkou „Dokument vám posílám přes úschovnu a nechávám vám k volnému použití.” Česká televize tak nad pořadem ztratila kontrolu a mohli jsme jej vidět jak my, tak další lidé, kteří se o problematiku zajímají. Podrobnou analýzu nejvýznamnějších lží a manipulací pořadu udělal 2. dubna 2021 náš mediální zástupce Tomáš Hečko (důkazy k této analýze najdete na této webové stránce), svůj názor na pořad zveřejnil 9. dubna 2021 i novinář, spisovatel a předseda spolku Děti úplňku Petr Třešňák. Je třeba podotknout, že Česká televize je plně odpovědná za to, že se na veřejnost ještě před vysíláním dostala tato první verze pořadu, která obsahuje záběry našich nedostatečně anonymizovaných dětí a v několika případech děti zcela nezakryté (screenshoty vlastníme, ale z pochopitelných důvodů je sem dávat nebudeme). Původní verzi pořadu může navíc v tuto chvíli kdokoli zveřejnit. Nevíme nic o tom, že by z tohoto pochybení vyvodila Česká televize vůči odpovědným osobám jakékoli důsledky.

Česká televize nijak nereagovala na upozornění na lži, které pořad obsahuje

Už od chvíle, kdy jsme poprvé zhlédli upoutávky na původní vysílání pořadu, se snažíme Českou televizi oficiálně kontaktovat. Z naší strany proběhlo nesčetně pokusů, ať už se jednalo o ředitele vývoje pořadů a programových formátů Jana Maxu, ředitele programu Milana Fridricha, ředitele České televize Petra Dvořáka i vedoucí právního úseku Markétu Havlovou. Všichni tito lidé znají podrobně z oficiálních dopisů, e-mailů, našich vyjádření na sociálních sítích i v médiích všechny oprávněné námitky, které k pořadu máme. Jedinou reakcí byl nicneříkající dopis vedoucí právního oddělení Markéty Havlové, který nám byl doručen těsně před vysíláním pořadu 12. dubna 2021. Informace o tom, že „se k obsahu vaší předžalobní výzvy vyjádříme co nejdříve” byl jen další ze zastíracích manévrů televize, do této chvíle jsme žádné takové vyjádření nedostali. V současné chvíli už jednání probíhá pouze v rámci soudních sporů, které s Českou televizí vedeme.

Česká televize odvysílala pořad se záběry, které jí zakázal použít předběžným opatřením soud

V týdnu před vysíláním pořadu jsme dosáhli toho, že Obvodní soud pro Prahu 4 vydal předběžné opatření, které České televizi u dvou z tajně natočených dětí ukládalo, že „je povinna zdržet se zveřejnění či zpřístupnění veřejnosti audiovizuálních záběrů nezletilého (…).“ Ačkoli jsme Českou televizi výslovně upozorňovali na to, aby se toto předběžné opatření nepokoušela obejít, Česká televize tyto záběry v dokumentu ponechala a pořad 12. dubna 2021 odvysílala v jen mírně upravené podobě.

Česká televize už víc než rok vlastní 200 hodin záznamu soukromí našich dětí

Podle vyjádření redaktorky Barbory Boháčkové vlastní Česká televize 200 hodin záznamu terapií našich dětí, terapeutek a nás samotných. Takto masivnímu zásahu do našeho soukromí se budeme právně bránit. České televizi jsme již zaslali upozornění, aby se záznamy nijak nemanipulovala, protože budou figurovat v trestním oznámení. Přes veškerou naší snahu a ujištění ředitele vývoje pořadů a programových formátů Jana Maxy, že hrubý materiál televize zachová, nás právní zástupce České televize v průběhu probíhajících soudního sporu informoval, že natočený hrubý materiál Česká televize nenávratně smazala.

Bráníme se a budeme se bránit

Až do poslední chvíle jsme se snažili dohodnout. Chybu může udělat každý. Víme, že problematika péče o děti s poruchami autistického spektra si zaslouží pozornost a někteří z nás byli dokonce i po tomto celém martyriu ochotni v České televizi osobně vystoupit, pokud by pořad splňoval alespoň základní parametry novinářské etiky. Stačilo, aby s námi Česká televize začala jednat.

V naší snaze chránit naši čest a čest terapeutek proti pomluvám, naše soukromí a klid pro naše děti jsme tedy neuspěli. Jsme ale připraveni se dále bránit, ať už ve vztahu k České televizi jako instituci, nebo ve vztahu ke konkrétním osobám, které se dle našeho názoru dopustily protiprávního jednání.