Jak se bráníme

31. května 2021 jsme na několika místech Prahy a Ostravy vylepili billboardy propagující web Infiltrace.cz. Nemáme samozřejmě takové možnosti oslovit veřejnost, jako veřejnoprávní televize s rozpočtem 6,84 miliard korun ročně, ale jsme v právu a nechceme, aby Česká televize v tichosti nakonec celou věc zametla pod koberec.

14. května 2021 na základě našeho návrhu na nařízení exekuce předběžného opatření, které se ČT rozhodla nerespektovat, soudní exekutor nařídil ČT stáhnout pořad z webového archivu ivysilani.cz a současně uložil ČT pokutu 50 000 Kč. Po odvolání České televize pak po několika dnech odvolací soud z procesních důvodů vrátil věc soudu prvního stupně a v této věci se dále rozhoduje.

11. května 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s další žádostí o uplatnění práva na odpověď. I ta zůstala v zákonné lhůtě bez odpovědi a i na ni jsme nakonec dostali 4. června zamítavou odpověď.

7. května 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s žádostí o uplatnění práva na odpověď dle ust. § 35 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Česká televize se k ní v zákonné lhůtě nijak nevyjádřila. Odpověď nakonec přišla 28. května, naše žádost je v ní označena za nedůvodnou a televize jí odmítá vyhovět.

3. května 2021 jsme zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podnět shrnující naše námitky vůči pořadu, 17. května 2021 jsme jej pak ještě doplnili. Rada se na svém zasedání 18. května 2021 rozhodla vyžádat od České televize vysvětlení, které má dodat do 30 dnů.

7. dubna 2021 jsme k rukám ředitele České televize Petra Dvořáka odeslali výzvu k mimosoudnímu urovnání sporu. Zůstala bez reakce.

23. března 2021 jsme se na Českou televizi obrátili s další předžalobní výzvou. Na tu jsme 9. dubna 2021 dostali na dlouho jedinou odpověď České televize. V ní slibuje “vyjádření v co nejkratší době”, které ale nikdy nepřišlo.

15. března 2021 jsme České televizi zaslali předžalobní výzvu shrnující výhrady k vysílání pořadu. Zůstala bez odpovědi.

11. března 2021 jsme požádali Obvodní soud pro Prahu 4, aby České televizi zakázal vysílat záběry dětí s postižením natočené skrytou kamerou při terapiích. 7. dubna pak tento soud v případě dvou dětí skutečně vydal předběžné opatření, ve kterém stojí, že Česká televize „je povinna zdržet se zveřejnění nebo zpřístupnění veřejnosti audiovizuálních záběrů nezletilé/ho (…), pořízených skrytou kamerou pro pořad INFILTRACEObchod s nadějí.”

11. března 2021 jsme poprvé veřejně vyjádřili své nesouhlasné stanovisko s pořadem. Pro zachování anonymity jsme to udělali s pomocí organizace Rodiče pro děti s autismem (ROPRODESA).